Prapor a znak


Prapor

První písemná zmínka o existenci osady, ležící v kopcovitém terénu 15km severně od Tišnova, pochází až z r. 1601. Náležela k panství lomnickému, které tehdy Karel ze Žerotína odprodal Oldřichovi z Kounic. Nejpravděpodobnější výkladem názvu obce je jeho odvození od vlastního jména “Kozár“ či “Kozář“, (tehdy kozák, pasák koz). Zdejší usedlíci se v minulosti živili zemědělstvím, mnozí pracovali v lese, nebo doma za tkalcovskými stavy. Právě pěstování lnu byla věnována nemalá pozornost, na jeho sušení byly v obci čtyři sušírny, tzv. pazderny. Poslední tkalcovský stav stál ještě v 50.letech minulého století v domě č.20, dnes je vystaven v Horáckém muzeu v Předklášteří u Tišnova.

V Kozárově nejsou evidovány významnější historické památky. Místní kaple sv. Anny, stojící v místech bývalé zvoničky, byla vybudována až v letech 1914 – 19. Na katastru obce nalezneme několik novodobých křížů, v lese v trati Kraví hora nenápadný pomníček z r.1809.

Starší obecní pečeť nebyla nalezena. Na mladším oválném kovovém razítku z 19.století vidíme v té době obvyklou kompozici obilného snopu, pluhu a dalšího zemědělského náčiní. Tvůrce návrhů rezignoval na převzetí některého z uvedených symbolů. Pečetě či razítka tohoto typu jsou totiž na našem venkově běžná a vypovídací hodnota pečetního obrazu je mizivá. Ten byl proto nahrazen zelenou barvou, v obecné rovině symbolizující nejen zemědělství, ale i lesnatou krajinu. Hlavní pozornost byla věnována spojení mluvícího znamení (kozí rohy jako aluze na jeden z možných výkladů jména osady) s atributem svaté Anny (tři propojené lilie) a s figurami, prezentujícími charakteristické způsoby obživy obyvatel Kozárova v minulosti (lněný květ, příp. zkřížené sekery). Výsledkem jsou působivé originální návrhy se značnou vypovídací hodnotou.

znak obce

Prapor kozárovské omladiny

Dne 22.10.1922 byl založen J. Urbánkem, tajemníkem Lidové strany v Tišnově, spolek ,,Sdružení venkovské katolické omladiny v Kozárově,, Přihlásilo se 12 členů a 10 členek. Předsedou byl zvolen Pavlíček Josef z č.p. 2. V roce 1932 pořídila tato omladina svůj prapor. Tento však nebyl nikde v obci uložen ani nebylo známo místo jeho uložení. Vše odstartovalo v roce 2004, kdy do obce přijel pan Jiří Bárta z Tišnova, jehož maminka pochází právě z Kozárova. Ten dovezl fotografii, kterou náhodně objevila jeho manželka. Na této fotografii je záběr z náměstí v Tišnově před současnou radnicí, kde probíhal sraz mládeže a kde byli právě zachyceni zástupci obce Kozárov (obec Kozárov spadala v té době právě pod obvod okresu Tišnov) s praporem omladiny. Na základě toho byl po mnoha hledáních objeven tento prapor na oratoři bedřichovského kostela.
Na jedné straně je vyobrazen portrét sv. Aloise, coby patrona mládeže, držícího kříž s korpusem Krista.Nad tímto portrétem je nápis ,,Katolická omladina ČSL,, a ve spodní části nápis s letopočty ,, 1922 Kozárov 1932,,.
Na straně druhé je vyobrazen sv. Cyril a Metoděj co by patroni Evropy, s nápisem ,,Dědictví otců zachovej nám Pane,,. Na žerdi jsou potom připevněny mosazné štítky s nápisy jednotlivých osob a spolků, pravděpodobně dárců (v dnešní terminologii sponzorů) tohoto praporu.
Zajímavé na celé události je to, že objevení tohoto praporu přišlo právě v roce, kdy naše republika vstupovala do Evropské unie a právě sv. Cyril a Metoděj, jak je již zmíněno, jsou mimo jiné i patroni Evropy.

Prapor_stary_bila4Prapor_stary_modra

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *