Koupaliště (požární nádrž)


Víceúčelová požární nádrž – koupaliště

Víceúčelová požární nádrž se nachází ve spodní části obce. Její vznik se datuje k roku 1975. Právě v tento rok byla slavnostně otevřena prodejna smíšeného zboží, která se nachází na návsi. Právě v tomto místě stával rybník, který musel výstavbě nového obchodu, který doposud v obci chyběl, ustoupit. Proto asi o 100 metrů níže pod obcí byla nejprve vyhrnuta jáma o rozměrech 16 x 23 m tak, aby došlo k slehnutí zeminy pro stavbu nové požární nádrže. Tyto zemní práce byly započaty už v roce 1973 s tím, že jako požární nádrž sloužila tato jáma jako provizorní, do níž byla svedena voda, aby byla pro případ požáru alespoň nějaká zásoba. V roce 1974 bylo započato s výstavbou betonové nádrže. Stavba byla zaměřena a pozemky vykoupeny od stávajících vlastníků pana Josefa Špačka a Františka Sedláčka.
Nádrž má rozměry 23 x 16 m s tím, že menší polovina je hluboká asi 0,5-1m postupně se mírně svažující od schodků směrem k hluboké (2m). Ze tří stran je po obvodu položena dlažba.
S postupem času docházelo k posunu panelů tvořících stěny nádrže a praskání obvodového věnce. Za tímto účelem se obec rozhodla provést celkovou rekonstrukci. V září – listopadu roku 2004 byla provedena firmou Starstav-Sanace, s.r.o. tato rekonstrukce v hodnotě 802.tis. Kč.
Částka ve výši 400 tis. Kč byla poskytnuta formou dotace prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj jako odměna za získání titulu ,,Modrá stuha“ v soutěži ,,Vesnice roku 2004“ Jihomoravského kraje.
O tuto požární nádrž se poctivě stará místní spolek SDH Kozárov, který pravidelně rok co rok tuto nádrž čistí a udržuje ji tak, aby byla připravena pro horké letní dny, kdy tu najde příjemné osvěžení mnoho vyznavačů vodních radovánek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *