Dotace


 

Dotace Obec Kozárov

Poskytovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kanceláře hejtmana
Účel: Pořízení znaku a praporu obce
Výše dotace: 80.000,- Kč
Datum: 12.2018

Prapor Prapor Prapor

 

Dotace SH ČMS-SDH Kozárov

Poskytovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kanceláře hejtmana
Účel: Pořízení praporu sboru
Výše dotace: 50.000,- Kč
Datum: 12.2018

Prapor SDH Prapor SDH Prapor SDH