Menu Zavřeno

Fotbalové hřiště

Na Kozárově má fotbal již dlouhou tradici. To jsou slova každého pamětníka, když se řeč otočí ke kopané. Dříve v obci nebyla žádná plocha, která by alespoň trochu splňovala podmínky hřiště. Hrávalo se nejdříve za kravínem, kde byla u Horky malá loučka a kde bylo možno po sklizni sena hrát fotbal. Branky byly zhotoveny z ráhen nařezaných ve zmíněné přilehlé Horce. Pokrokem v tomto sportu bylo hřiště v lokalitě Občina. Byla to zase louka v lese mezi obcemi Kozárov a Strhaře. Přestože se svažovala ke Strhařům, byli jsme všichni šťastní, že máme kde hrát. Takže se občas stalo, že v případě autu se míč kutálel lesem až nad Strhaře. Přesto neděli co neděli proudily davy příznivců kopané z Kozárova i z Kunčiny Vsi do Občiny, kde se hrál fotbalový mač. Veliké zklamání bylo pro všechny, když jsme jednu neděli došli na fotbal a zjistili, že je hřiště rozorané. Majitel tohoto pozemku ho rozoral a zasadil tam lesní stromky. Tím skončila éra kozárovského fotbalu v Občině. Mládež se přestěhovala znovu za místní kravín, ale už to nebylo ono. Obrat nastal v roce 1974, kdy se zásluhou představitelů tehdejšího místního národního výboru podařilo zajistit buldozer a vyhrnout plochu nad obcí mezi lesními stromy na kopci Babylon. Sem byla navezena hlína, neboť skalnatý podklad byl nejméně vhodný. Tuto hlínu chodila místní mládež po vyučování rozhrnovat a rozhrabovat. Nakonec bylo toto hřiště oseto travním semenem a vybudovány pracovníky zemědělského družstva Lysice – dílna Bedřichov, kovové branky. Tím byly položeny základy nové fotbalové éry v Kozárově. V roce 1993 byla pořízena stavební buňka, která slouží jako zázemí pro fotbalová utkání. V roce 1998 byl partou seniorů přistavěn u této buňky dřevěný přístřešek, který slouží jako zázemí obsluhy s občerstvením. V roce 1999 byl v horní části hřiště nainstalován nápis AC KOZÁROV. V roce 2001 byla na hřiště přivedena voda a elektrická energie z nedalekého obecního vodojemu.

Vzhledem k tomu, že na spodní část se navážela postupně navážka, docházelo k sedání zeminy a tím pádem k nerovnosti. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o generální opravě tohoto hřiště.

Práce započaly v měsíci srpnu 2004 s tím, že byla odstraněna vrchní ,,úrodná“ vrstva ornice, povrch srovnán a tato navezena zpět včetně ornice nové. Po obou stranách byly vybudovány lavičky. Rovněž byly za oběma brankami a v části od obce Kozárov vztyčeny stožáry se sítěmi. Opraveny byly také obě branky a opatřeny novými sítěmi. Celkové náklady na tuto opravu činily 174.139,70 Kč, přičemž Jihomoravský kraj poskytl v rámci programu rozvoje venkova dotaci ve výši 100.000,- Kč.

V roce 2008 bylo vybudováno ozvučení hřiště a od roku 2010 jsou hráčům k dispozici šatny v nedaleké budově u rozhledny.

Hřiště je plně využíváno k nejrůznějším sportovním kláním, zejména pak místním oddílem malé kopané AC Kozárov, který zde pořádá mimo jiného každoročně fotbalový turnaj Babylon Cup.

Kvalitou toto hřiště patří k nejlepším a fotbalisty nejuznávanějším plochám tohoto druhu v rámci okresu Blansko.

Poloha fotbalového hřiště