Menu Zavřeno

Myslivci

Myslivecké sdružení Strhaře-Kozárov

Myslivecké sdružení Strhaře-Kozárov vzniklo na základě novelizace zákona o myslivosti rozdělením předchozího sdružení obcí Bedřichov, Kozárov, Strhaře a Rašov. Toto sdružení hospodařilo na výměře 2 200 ha. Po roce 1989, kdy zákon umožnil vznik menších honiteb s minimální výměrou 500 ha, vznikly nové honitby a to Bedřichov, Rašov a Strhaře-Kozárov.
Honitba Strhaře-Kozárov hospodaří na výměře 545 ha. Z toho je 255 ha polní honitby, 285 lesní honitby a 5 ha ostatní.
Honitba je pronajímána od vlastníků pozemků, kteří za tímto účelem založili honební společenstvo pod názvem Strhaře. Dále pak od dalšího vlastníka, kterým jsou Lesy ČR a.s.
Sdružení hospodaří se zvěří srnčí a se zvěří černou. Zvěř drobná (zajíc, bažant) vzhledem k nízkým stavům se neplánuje k odlovu a hospodaří se v minimálních kmenových stavech.
U srnčí zvěře je maximální kmenový stav 26 kusů a u zvěře černé tento kmenový stav není určen. Loví se celoročně sele a lončák.
Sdružení má 9 členů, kteří zabezpečují krmení a ochranu zvěře. V honitbě se nachází 10 krmících zařízení pro zvěř srnčí a zaječí, 2 krmeliště pro přikrmování zvěře černé a 1 zásyp pro bažanty v lokalitě obce Strhaře.
Členové sdružení se pravidelně schází na schůzích, kde řeší problematiku spojenou s chodem sdružení a problematiku přikrmování a odlovu zvěře.
Stejně tak se scházejí i při naháňkách v případě obeznání černé zvěře v honitbě.
V oblasti kultury je v podvědomí občanů již tradiční myslivecký ples, který sdružení pořádá v sále kulturního domu v Kozárově vždy 2. pátek v měsíci lednu. Tento se těší velké oblibě zejména z důvodu bohaté tomboly a vynikající myslivecké kuchyně.