Menu Zavřeno

Skaut – tábor

Tábor je vrcholem skautského roku a možností vyzkoušet si naostro dovednosti získané na schůzkách a výpravách. Skautský tábor našeho oddílu je společný – všichni skauti a skautky se tak alespoň jednou ročně potkají na 2 týdny v přírodě.

Poslání a principy

Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně lepší a že záleží na každém člověku, co pro to udělá. Skauting je projekt, jehož posláním je zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi, kterým pomáhá vstoupit na cestu dobrovolného zájmu o vlastní rozvoj i rozvoj nejbližších lidí.

Základní principy

Skautské hnutí je založeno na třech základních principech:

  • Povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální;
  • Povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě;
  • Povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.

Tyto základní principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu.

Místo: skautské tábořiště u obce Kozárov