Menu Zavřeno

Obecní knihovna

Obecní knihovna v novém

Na jaře roku 2021 podala obec Kozárov prostřednictvím MAS Boskovicko PLUS Žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond – Program rozvoje venkova k projektu „Pořízení vybavení do obecní knihovny v Kozárově“. Obec byla se svojí Žádostí o dotaci úspěšná a na pořízené vybavení jí byla přislíbena dotace ve výši 161 756,-Kč, tedy 80% z celkových výdajů projektu ve výši 202 196,-Kč. Celkové náklady ale nakonec skončily na částce 180.124,06 Kč díky internetovým cenám. Do obecní knihovny byl pořízen nejen nábytek pro děti i dospělé, ale i moderní technologie v podobě notebooku a tiskárny, a dále pak kuchyňský kout se základním vybavením. Veškeré pořízené vybavení bude využíváno především pro potřeby knihovny, předpokládá se však i využití obcí Kozárov a místními spolky při pořádání kulturních, vzdělávacích a volnočasových akcí. Pro děti byl zřízen dětský koutek, abychom podpořili již od ranného dětství vztah mladé populace k četbě a ke knihám jako takový. S pověřenou Knihovnou Boskovice, která vybaví knihovnu výměnným fondem, je dohodnuta spolupráce spočívající v obměně knižního fondu a další pomoci dle potřeby. Doufáme, že se vám bude nová knihovna líbit a že si sem najde cestu co nejvíce čtenářů.  

Otevírací doba
Středa 17:00 – 19:00Kontaktní údaje

Knihovnice:Dana Bártová
E-mail:knihovnakozarov@seznam.cz
Internet:www.kozarov.cz/obecni-knihovna/
Pověřená knihovna:Knihovna Boskovice

Kde nás najdete..