Menu Zavřeno

Plážové hřiště

Plážové hřiště se nachází v těsné blízkosti víceúčelové požární nádrže ve spodní části obce. Původně zde byla plocha, která byla urovnána a pokryta prosívkou. V roce 2005 byla Ministerstvem pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova poskytnuta dotace ve výši 120.000,- Kč jako odměna za obdržení ,,Bílé stuhy“ v soutěži ,,Vesnice roku.“ V červnu tohoto roku byly zahájeny práce na úpravě tohoto hřiště. Byla provedena výstavba opěrné zdi od požární zbrojnice, osazení obrubníků, odvodnění drenáží, dobudování oplocení sítěmi a příprava kufru pro pískový povrch. Tyto práce prováděla firma A-Z Stavitelství s.r.o.Lysice. Slévárenský písek dodala firma Moravské keramické závody a.s. Rájec – Jestřebí.

V současné době slouží toto hřiště všem návštěvníkům, kteří mají chuť si zahrát volejbal, nebo se zúčastnit dnes již tradičního ,,Spešl bíč volejbalu,“ turnaje smíšených trojic, který se koná v měsíci červenci.

Poloha plážového hřiště