Menu Zavřeno

Farma Kozárov (ZEAS Lysice a.s.)

ZEAS Lysice, a.s. obhospodařuje v k.ú. Kozárov 130 ha zemědělské půdy, z toho je 32 ha orná půda a na 98 ha jsou trvalé travní porosty.
Produkce z těchto pozemků a z pozemků v přiléhajících katastrech ( Rašov, Strhaře, Kunčina Ves a Bedřichov) je především využívána ke krmným účelům v živočišné výrobě.

I přes vysokou nadmořskou výšku bylo v roce 2014 dosaženo solidních výsledků u polních plodin ( pšenice 62 q/ha, žito 65 q/ha,  řepka 43 q/ha) .

Společnost má v hospodářském středisku Kozárov stáj s volným ustájením pro dojnice s aktuáním stavem  130 dojnic holštýnského plemene . V současné době činí dodávka mléka  z této stáje do Mlékárny Olešnice cca 2700 litrů denně a je dosahována užitkost  23 litrů mléka na dojnici.

Dále je ve středisku stáj pro mladý skot s aktuálním stavem 235 jalovic ve stáří do 2 roků.  Travní porosty jsou užívány i zčásti k pastevnímu odchovu telat a jalovic.

Ve středisku je i zázemí ke skladování krmiv ( seník a krytý silážní žlab) a opravářská dílna.

ZEAS Lysice, a.s. velice oceňuje dlouhodobou výbornou spolupráci s obcí Kozárov,  která je prospěšná pro obě strany.

Kde nás najdete..